دفتر مدیریت زنوک

تهران - خیابان مطهری- خیابان ترکمنستان- کوچه سرو-پ2

تلفن

021-88441197

بنتونیت برای ریخته گری

ماسه سیلیس جزء اصلی ماسه ریخته گری است. این یک چارچوب ساختاری قالب را به دلیل بنتونیت تشکیل می دهد زیرا ذرات ماسه را به هم متصل می کند که منجر به استحکام قالب می شود. مزیت اصلی بنتونیت توانایی بازیابی خواص آن پس از مرطوب شدن اضافی است.

بنتونیت برای مهندسی عمران

در حین عملیات تونل سازی با دستگاه تونل زنی از نوع EPB، تعلیق بنتونیتی با خواص کاملاً تعریف شده تحت فشار به ناحیه گمانه تزریق می شود که تحت فشار به داخل خاک نفوذ می کند و سطح تونل را فشرده می کند، به استثنای نشست و ریزش سنگ.