کیفیت تست شده با زمان[elementor-template id=”59″]تولید محصولات بنتونیت[elementor-template id=”70″]تولید محصولات بنتونیت[elementor-template id=”70″]

اخبار

خانه

درباره ما


اطلاعات بیشتر

شرکت پودر کیمیای زنوک در سال 2931 با هدف تولید پودر میکرونیزه بنتونیت فعالیت خود را در ناحیه صنعتی مود واقع در 12 کیلومتری شهرستان بیرجند آغاز نمود. این شرکت سالهای ابتدای فعالیت خود را با اتکا به دانش فن مشاورین معدن خود به شناسای ذخایر مرغوب بنتونییت با کاربری های مختلف اختصاص داد و سپس با انجام مطالعات فن و اقتصادی نسبت به تهیه طرح و احداث کارخانه اقدام نمود.