دفتر مدیریت زنوک

تهران - خیابان مطهری- خیابان ترکمنستان- کوچه سرو-پ2

تلفن

021-88441197

کیفیت تست شده با زمان

استخراج و فرآوری خاک رس بنتونیت

20 سال

فعالیت موفق

5

معدن بنتونیت

6

نمایندگی در ایران

000 000 1

ظرفیت تولید سالیانه

تولید محصولات بنتونیت

1

برای بخش های صنعتی

2

گواهینامه های بین المللی

3

فناوری های پیشرفته

تولید محصولات بنتونیت

1

برای بخش های صنعتی

2

گواهینامه های بین المللی

3

فناوری های پیشرفته

اخبار

خانه

درباره ما

شرکت پودر کیمیای زنوک در سال 2931 با هدف تولید پودر میکرونیزه بنتونیت فعالیت خود را در ناحیه صنعتی مود واقع در 12 کیلومتری شهرستان بیرجند آغاز نمود. این شرکت سالهای ابتدای فعالیت خود را با اتکا به دانش فن مشاورین معدن خود به شناسای ذخایر مرغوب بنتونییت با کاربری های مختلف اختصاص داد و سپس با انجام مطالعات فن و اقتصادی نسبت به تهیه طرح و احداث کارخانه اقدام نمود.